Diplomová práce

Diplomová práce vznikla za vedení panem Prof. Ing. Ivarem Otrubou, CSc., oponentovala ji paní Ing. Lenka Němcová (Veřená zeleň města Brna)

Oba dva posudky - honocení A, obhajoba DP - B

Díky příslibu pana Doc. Šimka a pana Judr. Plose snad v brzké době dojde alespoň k částečné publikaci této práce

Do té doby, než zpracuji nějaký výtah tu je jen stručné seznámení...

Jestli si chcete práci přečíst celou, najdete ji na stránkách univerzity, nebo Vám ji ráda pošlu v pdf.

Mámin vozík

Proč tohle téma?

Protože moje máma má už více než 10 let Roztroušenou sklerózu, a před dvěma lety, tedy zrovna v době mého rozhodování o tématu diplomové práce se její nemoc natolik zhoršila, že usedla na invalidní vozík a my se přestěhovali do "bezbariérového" bytu v nově postaveném domě s pečovatelskou službou. A najednou se ukázalo, kam všude se s vozíkem nedostaneme, i když bychom podle zákona měli, o chybách v samotném bytu i okolí domu nemluvě...

A tak jsem nakoukla do toho, jak by se měli bezbariérové venkovní prostory tvořit, jak se tvoří špatně, ale i v reálu existující dobré příklady.

Vozíčkáři v Deák Tér, Budapešť

V práci jse stručně zmíněno rozdělení tělesně postižených a specifikace různých typů postižení s uvedením charakteristických potřeb na prostor a změny ve vnímání na rozdíl od osob bez postižení.

Je zmíněna také historie péče o tělesně postižené, změny vztahu společnost - postižený jedinec během historie, současné postavení postiženého ve společnosti.

Zahrada smyslů, Nanjing, Japonsko

V dalších kapitolách je rozebrán vliv zeleně na tělesně postižené, možnosti rehabilitace, zahradní terapie a pod.

Jsou zde uvedeny i základní principy tvorby bezbariérových zahrad.

Pítko - návrh

Prostorové požadavky tělesně postižených jsou znázorněny na mnoha schématech.

Další kresby ukazují modifikaci prvků zahradní architektury, jako jsou lavičky, pítka, vstupy do objektů a pod., pro potřeby tělesně postižených.

Slepecká mapa, Szentendre, Maďarsko

Důležitý je i informační systém v objektech. Vhodné je umisťování hmatově čitelných map tak, aby byly i v dosahu vozíčkáře.

Holčička na hřišti

Problematice tvorby bezbariérových dětských hřišť je věnováno hned několik stran. Jsou uvedeny příklady jak speciálních atrakcí pro postižené děti, mnohdy sloužící i jako prvky rehabilitační, ale i modifikované klasické atrakce, či nové prvky i kompletní dětská hřiště pro všechny.

Vyvýšený záhon

V práci je rozebrána vhodnost jednotlivých materiálů pro bezbariérové úpravy. Velká část je věnována i představení typických prvků bezbariérových zahrad, ať už jde o klasické vyvýšené záhony, tzv. top beds, vertikální záhony, mobilní nádoby, prvky pro echolokaci, hmatové stěny a další.

Jak nemá přechod vypadat, Lednice Takhle by měl podle norem
A takle opravdu vypadá v Holandsku, Amsterodam

V části věnované prostředí ve městě, se krom jiného zabývám i problematikou přechodů přes cestu, uspořádáním městského parteru, veřejné zeleně.

Další samostatné kapitoly jsou věnovány tvorbě prostředí ve speciálních zařízeních - ústavech, soukromým zahradám a navrhování speciálních zahrad.

Slepecká zahrada, Budapešť

Práce obsahuje mnoho příkladů prostorů pro tělesně postižené, většinou ze zahraničí. Některé objekty jsem opravdu navštívila

DPS Vltavínská, Třebíč

Součástí práce jsou i dva projekty zahradně-architektonických úprav.

Prvním z nich je areál Domu s pečovatelskou službou v třebíči. Zde vzniká polosoukromý prostor s místem pro všechny, s různými možnostmi rekreace, s vyváženým poměrem stinných i slunných ploch.

Pro aktivní rekreaci jsou vytvořeny vyvýšené záhony pro zahradničení

Významné je i použití aromatických a kvetoucích rostlín - dřevin. Výrazné jsou především volně rostlé živé ploty a aleje růžových akátů.

Slepecká zahrada, BZ Olomouc

Slepecká zahrada v Botanické zahradě v Olomouci je součástí celkového projektu na rekonstrukci zahrady, který vypracoval pan Prof. Otruba v roce 2005

Základním prvkem jsou vyvýšené záhony. Ty jsou tématicky rozděleny na hmatově zajímavé rostliny, léčivky, zajímavé keře, kombinace rostlin s horninami, kuchyňskou zahradu a vyvýšené trvalkové záhony se zapuštěnými lavičkami.

Součástí prostoru je i galerie hmatově čitelných soch.

Kompletní informační systém je jak v latince, tak v Braillově písmu.

Celá zahrada je přístupná i vozíčkářům

Posezení v trvalkách

Práce ukazuje možnosti, jak upravit prostor opravdu pro každého. Jak vytvořit bezbariérovou zahradu. Ukazuje, že i zahradní architekt má obrovský dar pomáhat.

Můžeme umožnit slepým poznávat rostliny a vozíčkáři vyzkoušet si pocit sezení na opravdové trávě, každý si může sám vypěstovat květinu či něco k snědku, každý může plně vnímat krásu zahrady - přírody - uměleckého díla. Máme tu moc pomáhat i tam, kdě ani lékař již pomoci nemůže. Máme tu obrovskou moc rozdávat radost i ulehčit lidem jejich osud.

Tato práce ukazuje cestu nám všem. Nám všem jak tvořit pro všechny.